Lid worden

Historie Visserskot

Medio 2013 heeft de gemeente Breda het paviljoengebouw in het Wilhelminapark verkocht aan een particulier.Het gebouw dat zich in een slechte onderhoudstoestand bevond, is (mede dankzij de hulp van vrijwilligers en sponsoren) van binnen en buiten opgeknapt. Eind 2013 is het gebouw in gebruik genomen door de Stichting Vrienden Wilhelminavijver. De stichting is een initiatief van een aantal buurtbewoners uit de wijk Zandberg en Sportpark.   De stichting beoogt stimulering van culinaire educatie (o.a. kookclubjes van leden) en culturele activiteiten (o.a. exposities en voorstellingen). De stichting heeft geen winstoogmerk en is toegankelijk voor aangesloten leden en sponsoren. Om instandhouding van gebouw en ontplooiing van activiteiten mogelijk te maken zijn nieuwe leden, vrijwilligers en sponsoren van harte welkom. Aanmelden kan via de website van de Stichting Vrienden Wilhelminavijver. HISTORIE In 1957 keurde de Bredase gemeenteraad een “voorstel met betrekking tot de bouw van een tweede paviljoen voor de recreatie van ouden van dagen” goed.   Het toenmalige College van Burgemeester en Wethouders schreef in haar raadsvoorstel verder: “Het bouwen van bejaardenpaviljoentjes door de gemeentelijke overheid is een niet-rechtstreekse vorm van subsidiëring van de bejaardenbonden ter stimulering van het recreatiewerk voor bejaarden. Op grond van de moderne inzichten op het gebied van bejaardenzorg lijkt deze vorm volkomen verantwoord”.   Na de eerdere bouw van het paviljoen in het van Sonsbeeckpark (1955), werd dan ook op 6 juni 1958 door Wethouder Romsom een tweede paviljoen aan het Wilhelminapark geopend. Het gebouw is een typisch product van de 50-er-jaren stijl. Dit zag men ook terug in het interieur van destijds.   Het gebouwtje werd door de Gemeente verhuurd aan de Visvereniging KEHSV. In die tijd was het paviljoen vrijwel elke dag toegankelijk voor bejaarde en invalide leden van de vereniging.   Ook voor de botenclub “Het Stormanker”, waarvan de leden regelmatig hun zelfgebouwde modelboten laten varen op de grote vijver, werd het paviljoen de thuisbasis. In 1983 werd het tegenover het paviljoen aan de Wilhelminavijver een visbordes aangelegd. Bij de aanleg werd voorzien in de bereikbaarheid voor rolstoelgebruikers.   In 1988 werd het gebouwtje door zelfredzaamheid van de leden uitgebouwd. Aan beide zijden van het paviljoen werd een aanbouw gerealiseerd waardoor de beschikbare binnenruimte 2 keer zo groot werd.   Het kunstwerk aan de muur werd vervaardigd door de kunstenaar P.G.L. Verster en dateert van de opening in 1958. In 2013 werd het kunstwerk geaccentueerd waardoor het contrast en daardoor de zichtbaarheid sterk is vergroot.